Érdekes jogesetek

Érdekes jogesetek

Ez nem hétköznapi!

Pályafutásom során rengetegszer tapasztaltam, hogy még a legegyszer?bbnek t?n? ügy is hordoz valamilyen sajátosságot. Igyekszem összegy?jteni a számomra eddigi legérdekesebb, megnyert ügyeket, melyek – természetesen anonim módon – érdekesek, gondolkodásra sarkallnak és egyben valós ismeretekkel is kívánják gazdagodni a Kedves Olvasót!

Foglaljon konzultációs id?pontot!

Érdekes bontóperek (válóperek)

Gyermek-elhelyezés

Minden szül?nek a gyermeke a legfontosabb. A gyermek kiszolgáltatott szüleinek, így a szül?knek és a bíróságnak a lehet? legnagyobb gonddal kell rendezniük a gyermek lakhatását és szülei felügyeleti jogának megosztását. A szül?k természetesen ebben a kérdésben is megállapodhatnak a peres eljárás folyamán bármikor, s?t azt megel?z?en is rendezhetik ezt a kérdést. A bíróság a szül?k és az eset minden releváns körülményének vizsgálata és mérlegelése után felel?s döntést tudnak hozni a gyermek(ek) elhelyezését illet?en. A gyermek alapvet? alkotmányos joga a családban nevelkedés és ezt a jogát minden esetben tiszteletben kell tartani. Feln?ttként be kell látnunk, hogy a gyermekünk, gyermekeink érdeke el?rébb való, mint a saját vágyaink. Felel?sen, a másik féllel partnerként a nagyobb jó érdekében érdemes együttm?ködni. A jogi képvisel?nk ebben is segítségünkre tud lenni, hiszen egy tapasztalt szakember a körülmények megismerése után kiváló tanácsokkal tud minket ellátni annak érdekében, hogy az eljárás minden résztvev? igényeit kielégít? módon kerüljön minél békésebb úton lezárásra.

Házastársi közös vagyon megosztása

Minden házastársi kapcsolat a házassággal kezd?dik, de nem mindegyik végz?dik válással. Válás, azaz bontóper esetén a házassági életközösség olyan mértékben megromlott, hogy az egyik vagy mindkét fél számára már nem tartható és egyikük vagy mindketten vallják, hogy az életközösség megromlása helyzrehozhatatlan. Ilyen sajnálatos esetben fontos kérdés a házastársi életközösség fennállása alatt keletkezett vagyon megosztása. Kedvez?, ha a felek meg tudnak állapodni ebben, hiszen így mindenkinek könnyebb az eljárás békés lezárása. Amennyiben erre mégsincs esély, úgy a bíróság dönt a felek nyilatkozatai alapján a vagyon megosztásának kérdésér?l. Meg kell állapítani, hogy mely vagyonelemek tartoznak a házastársak saját vagyonába és melyek a házastársi közös vagyonba, azaz mi az a vagyon, amely a házastársak közös szerzeménye? Jelenleg a Ptk. rendezi e kérdéseket, a speciális szabályok mennyisége és elszórtsága miatt azonban néha nem egyszer? megállapítani az általános szabályok alapján ezt a kérdést.
Ha Ön sem biztos, hogy hogyan oszlana meg vagyonuk egy esetleges bontóper során, úgy keressen bizalommal!

Jogesetek számokban

11 év alatt 1500-nál is több ügyfél bízott meg jogi képvisel?jeként.

Érdemesnek tartom közelebbr?l és számokkal megmutatni, hogy ez a szám mit is jelent.

Figyelemmel arra, hogy az ügyek teljesen egyediek, – hiszen minden élethelyzet más és más, így – Ügyfeleim megbízásának ellátása mindig olyan feladat, amely külön figyelmet és kiemelt gondosságot igényel. Az eljárások részletei és egy-egy eljárás hosszú id?tartama komplex megoldást igényel. Szakmai tapasztalatom az alábbi f?bb számokkal mutatható be:

125 bontóper megoldásában segédkeztem;

100 munkaviszonnyal kapcsolatos jogvitában jártam el;

59 szül?i felügyeleti jog rendezésével kapcsolatos eljárásban és

47 gyermektartásdíj iránti perben jártam el ügyfeleim képviseletében,

illetve

44 alkalommal képviseltem ügyfeleim hagyatéki eljárásban.

Kapcsolat

drgergelyszilardugyved@gmail.com

+36 30 451 0583

1082 Budapest
Üll?i út 64. I/8.

%d bloggers like this: